• Positief besluit Raadscommissie over het kunstgrasveld!

  28 jun 2023
 • In navolging van het college van burgemeester en wethouders heeft ook de Raadscommissie Sociaal en Maatschappelijk Domein op donderdag 22 juni jl. unaniem ingestemd met de investering voor het kunstgrasveld en verlichting.

  Namens het bestuur van SV Aarlanderveen kreeg Geert Gruppen 3 minuten spreektijd om de Raadsleden te overtuigen van de noodzaak om het bestaande hoofdveld te veranderen in een kunstgrasveld met verlichting.

  Vervolgens werden diverse vragen gesteld en opvallend veel waardering uitgesproken over de gezonde financiële basis van de vereniging en de inzet van vrijwilligers om met zelfwerkzaamheid de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging werd besproken o.a. door het organiseren van de tentfeesten en het beschikbaar stellen van het pupillenveld voor de plaatselijke jeugd en andere doelgroepen binnen het dorp.

  De keuze voor het strooisel gemalen mais als duurzaam alternatief voor het alom verguisde rubber en verlichting op basis van LED, om avondwedstrijden mogelijk te maken, ondersteunen de duurzaamheidsdoelstellingen binnen de gemeente Alphen aan de Rijn.

  Wethouder Schotanus sprak zijn waardering uit voor het initiatief van het bestuur van SV Aarlanderveen, maar vooral ook de gepassioneerde inzet om dit project te realiseren.

  Maandag 26 juni is de onderhoudsploeg gestart met de voorbereidende opruimwerkzaamheden, de komende weken gevolgd door werkzaamheden in eigen beheer met de inzet van vele vrijwilligers.

  Gedurende de zomermaanden worden de werkzaamheden onder aanvoering van Theo van Rossenberg gerealiseerd, zodat we hopelijk bij de start van het nieuwe seizoen het veld in gebruik kunnen nemen.

  Een mijlpaal in de geschiedenis van SV Aarlanderveen!

   

  Namens het bestuur van SV Aarlanderveen,

  Geert Gruppen.