• Start aanleg kunstgrasveld - Update 26-09-23

  26 sep 2023
 • Na het positieve besluit van de Raadscommissie van de Gemeente Alphen aan den Rijn, is direct gestart met de voorbereidingen. Dit om ervoor te zorgen dat het kunstgrasveld klaar is voor de start van het seizoen 2023/2024.

  Ons onderhoudsteam heeft de verschillende sponsorborden weggehaald en de hekken verwijderd. Daarnaast zijn onlangs alle palen, doelen, ballenvangers en de dug-outs van het veld verwijderd. Ook is een gedeelte van de bestrating verwijderd. Dit omdat rondom het veld een strook met betonnen platen wordt aangebracht. Tussen de bomen zijn de nodige bosschages weggeknipt.

  Nu is het wachten tot de aannemer begint met het grondwerk. Wij verwachten dat dit deze maand nog gaat beginnen. Via de website houden wij iedereen op de hoogte van het proces.

 • Foto Album Sva naar Kunstgras 2023

 • Volg hieronder de update's en verslagen vanuit het bestuur en van onze field master Theo van Rossenberg.

  Bovenstaande fotoalbum zal ook steeds worden bijgevuld met de laatste foto's voor 1 compleet renovatie album.

 • Update 26-09-2023: Field master Theo van Rossenberg
  Weekverslag week 37

 • Update 17-09-2023: Field master Theo van Rossenberg
  Weekverslag week 37

 • Update 10-09-2023: Field master Theo van Rossenberg
  Weekverslag week 36

 • Update 04-09-2023: Field master Theo van Rossenberg
  Weekverslag week 35

  En zie ook het Foto-album, deze is ook weer aangevuld!

 • Update 27-08-2023: Field master Theo van Rossenberg
  Weekverslag week 33

 • Update 23-08-2023: Field master Theo van Rossenberg
  Weekverslag week 33

 • Update 15-08-2023: Field master Theo van Rossenberg
  Weekverslag week 32

 • Update Bestuur: Stand van zaken Kunstgrasveld 
  Aarlanderveen, 14 augustus 2023 

  We zijn inmiddels twee weken verder sinds het laatste bericht. Er in veel gebeurt op ons sportpark. Het veld is volledig ontgraven en aangevuld met zand. Er zijn heipalen door Remon Wijfje geslagen voor de lichtmasten en het hekwerk voor de verhoogde sponsorborden. Er zijn ook nieuwe kabels aangebracht voor de lichtmasten. 

  Rondom het toekomstige kunstgrasveld zijn betonplaten aangebracht. Op deze betonplaten wordt straks het hekwerk geplaatst. Deze betonplaten zorgen er tevens voor dat je straks om het gehele veld kan lopen.  

  Dit staat er de komende weken nog te gebeuren; 

  • Plaatsen hekwerk rondom veld + ballenvangers 
  • Aanbrengen lava + keuring 
  • Levering, plaatsen en keuren van kunstgrasveld 
  • Verwijderen van huidige straatwerk voor clubgebouw 
  • Plaatsen nieuw straatwerk  
  • Aankleding terras en sportpark  
  • Levering nieuwe doelen 
  • Levering dug-outs 
  • Levering profielen voor sponsorborden 
  De planning is dat begin september de laatste keuring van het veld wordt uitgevoerd. De verwachting is dat we half september officieel gebruik kunnen gaan maken van ons nieuwe veld. Eventuele (beker)wedstrijden die gepland staan worden waar mogelijk verplaatst.
 • Update 31-07-2023: Field master Theo van Rossenberg
  Weekverslag week 30

 • Update 11-08-2023: Field master Theo van Rossenberg
  Weekverslag week 31

 • Voortgang aanleg kunstgrasveld.
  update 31-07-2023

  Na het verwijderen van de sponsorborden, hekken, doelen en de bestrating met de inzet van vele vrijwilligers, is inmiddels de volgende fase gestart. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft het project in handen gegeven van Loonbedrijf J.M. van Vliet, een specialist die beschikt over de juiste kennis, ervaring en heeft ook de juiste machines voor de realisatie van het kunstgrasveld.

  De werkzaamheden zijn gestart, het is één en al bedrijvigheid op het complex!
  Voor wie geïnteresseerd is in de details, lees dan onderstaande planning en beschrijving van de werkzaamheden.

  18-7  Verwijderen putten/hoofddrain 2 dagen
  20-7 Aanleggen drainage 2 dagen
  24-7 Uitgraven cunet, aanbrengen onderbouw 6 dagen
  31-7 Verdichten en profileren onderbouw 1 dag
  1-8 Keuring
  2-8 Aanbrengen betonplaten 4 dagen
  8-8 Afwerken bermen 3 dagen
  8-8 Aanbrengen Lava 2 dagen
  10-8 Verdichten en profileren onderbouw 1 dag
  11-8 Doorsteken drainage 1 dag + keuring
  14-8 Aanbrengen kunstgras 5 dagen|
  21-8 Aanbrengen verlichting, hekwerk en opruimwerkzaamheden

  Hopelijk komen er geen onverwachte tegenvallers en kunnen we eind augustus op het nieuwe veld voetballen!

  Namens het bestuur van SV Aarlanderveen,

  Geert Gruppen

 • Update 31-07-2023: Field master Theo van Rossenberg
  Weekverslag week 31