• Uitnodiging voor ALV SV Aarlanderveen op Woensdag 31 mei 20.00 uur.

  22 mei 2023
 • Alle leden van SV Aarlanderveen worden hierbij uitgenodigd voor de bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV) op Woensdag 31 mei 2023 in de kantine van SV Aarlanderveen. Aanleiding voor deze bijzondere ledenvergadering is de goedkeuring van de leden voor de plannen voor de aanleg van een kunstgrasveld met wedstrijdverlichting op het huidige hoofdveld.

  De ALV begint om 20:00 uur, de kantine is open vanaf 19:30 uur.

  Alle leden (inclusief ereleden en leden van verdienste), maar ook ouders/verzorgers als vertegenwoordiger van hun voetballende zoon en/of dochter, zijn van harte welkom.

  Ook welkom zijn alle vrijwilligers zoals leider(s), trainer(s), barmedewerker(s) etc.

   

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter Leo de Jong.

  2. Vaststelling jaarrekening 2021-2022 boekjaar eindigend op 30 juni 2022 door penningmeester Remon Wijfje.

  3. Financiële begroting lopend boekjaar eindigend op 30 juni 2023 door penningmeester Remon Wijfje.

  4. Presentatie plan van aanpak kunstgras door fieldmaster Theo van Rossenberg.

  5. Financiële onderbouwing kunstgras door bestuurslid Geert Gruppen.

  6. Impact gebruikersvergoeding kunstgras op de financiële begroting 2023-2024 door penningmeester Remon Wijfje.

  7. Presentatie begroting 2023-2024 door penningmeester Remon Wijfje.

  8. Rondvraag en een drankje.