• Van de bestuurstafel - Grasveld

  1 feb 2023
 • Van de bestuurstafel
  Binnen het bestuur is Geert Gruppen belast met het project “kunstgrasveld”. Hij
  vertelt waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren voor we op het kunstgras
  kunnen gaan voetballen.

  Huidige situatie:
  Bij veel regen of in de wintermaanden is het huidige hoofdveld niet een voetbalveld
  om trots op te zijn. Ondanks de vele inspanningen van de onderhoudsploeg en de
  gemeente Alphen aan den Rijn kan er regelmatig niet worden gevoetbald. Dit seizoen
  is het tweede elftal zwaar getroffen door de vele afgelastingen, tot nu toe slechts één
  thuiswedstrijd.

  De speeldruk op trainingsdagen op het huidige pupillen kunstgrasveld is te groot. Op
  donderdagavond wordt er getraind door de selectie en de overige senioren. Op een
  pupillenveldje trainen met 40 senioren is een hele uitdaging en los van de beperkte
  ruimte willen trainers en spelers op een groot veld trainen om optimaal
  wedstrijdsituaties na te bootsen. Het hoofdveld heeft geen verlichting en is daarom
  niet geschikt om op te trainen.

  Patrick Balemans van de KNVB verantwoordelijk voor voetbal accommodaties over
  de huidige SV Aarlanderveen capaciteit: “Kan me niet voorstellen dat er nog
  verenigingen zijn zoals SV Aarlanderveen waarbij de senioren op een pupillen veldje
  trainen”.

  Recent is een noodreparatie aan het hoofdveld uitgevoerd. Op enkele natte plekken
  is drainage op 40 cm diepte gelegd (boven de bestaande drainage) om het water
  sneller af te voeren.

  Tekst gaat verder onder de foto's

 • Om het veld te ontzien en de gelegenheid te geven te herstellen van de reparatie was
  het noodzakelijk om de wedstrijden van het eerste en tweede team op zaterdag 28
  januari jl. uit te spelen. Leuke bijkomstigheid is dat we in de maand mei (als het
  lekker weer is!) 2 extra thuiswedstrijden spelen.

  Ons doel:
  Het hoofdveld voorzien van een kunstgrasmat met wedstrijdverlichting!

  De planning is om deze werkzaamheden, in samenwerking met de Gemeente Alphen
  aan den Rijn, deze zomer uit te voeren zodat we het nieuwe seizoen op een nieuw
  hoofdveld met verlichting kunnen trainen en spelen.

  Om dit te realiseren moeten er nog diverse beslissingen genomen worden. Waar
  staan we nu?

  Januari en februari:
  In de tweede week van januari heeft het grondonderzoek plaatsgevonden. De
  resultaten laten zien dat de ondergrond (hoofdveld) geschikt is voor aanleg van een
  kunstgrasveld. Op basis van dit rapport heeft Theo van Rossenberg, al 40 jaar
  gespecialiseerd in de aanleg en onderhoud van sportaccommodaties en bekend als
  scheidsrechter en supporter van SVA, een begroting opgesteld en een plan van
  aanpak geschreven. Deze begroting en plan van aanpak zijn de basis om de financiële
  haalbaarheid, in samenspraak met de gemeente, te beoordelen en verder uit te
  werken naar de leden.

  Maart:
  Bij een positieve uitkomst gaan we de plannen verder uitwerken en vertalen in
  offertes opvragen, vergunningen en subsidies aanvragen, etc.
  Voor wie geïnteresseerd is in de technische aspecten volgt een beknopte
  beschrijving.
  Voor de aanleg van een kunstgrasveld zijn de volgende fasen belangrijk:

  De onderbouw:
  Het afgraven van het veld, de juiste basis materialen en drainage aanbrengen.
  Om kosten te besparen hopen we met zelfwerkzaamheid binnen de vereniging
  enkele werkzaamheden uit te voeren.
  De onderbouw wordt gekeurd door Kiwa-Isa sport, onderdeel van NOC/NSF.

  Lichtmasten:
  - De plaatsing van 6 lichtmasten met LED verlichting.

  De bovenbouw:
  - Realisatie van de bovenlaag van het kunstgrasveld.

  Voor de keuze van het strooisel zijn diverse opties die worden afgewogen op basis
  van duurzaamheid, milieu afwegingen en de kosten van aanleg. Voorbeeld van
  strooisel zijn:

  - kurk met zand;
  - sbr rubber met zand (meest toegepast);
  - synthetisch rubber met zand.

  Na afronding van iedere fase vindt keuring plaats en de aannemer is
  eindverantwoordelijk voor het project.
  Hopelijk kunnen we de komende maanden veel informatie delen.
  Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het mij weten!

  Geert Gruppen
  06 21 297 395