• Witte rook voor kunstgrasveld!

  5 jun 2023
 • Onder belangstelling van ca 30 leden heette Leo de Jong als voorzitter de aanwezigen welkom voor de bijzondere ledenvergadering. Deze vergadering was noodzakelijk om goedkeuring aan de leden te vragen om het hoofdveld te vervangen door een kunstgrasveld met wedstrijdverlichting en een nieuwe infrastructuur rondom het veld.

  Gestart werd met een toelichting op de financiële situatie door penningmeester Remon Wijfje op basis van de cijfers van 2021/2022 aangevuld met de voorlopige cijfers van dit seizoen, opgesteld door accountantskantoor Slof en Wildenburg. Het financieel gezonde karakter van de vereniging werd hiermee onderstreept. Een belangrijk uitgangspunt voor de te nemen beslissing later in de vergadering.

  Vervolgens gaf (kunst)gras specialist Theo van Rossenberg uitleg over het plan van aanpak door gedetailleerd te vertellen wat er allemaal komt kijken voor de aanleg: van onderbouw, bovenbouw, strooisel, certificering en onderhoud op korte en lange termijn. Voor het strooisel is gekozen voor het organische materiaal gemalen maiskorrels.

  Geert Gruppen, namens het bestuur verantwoordelijk voor de realisatie van het project, gaf een toelichting over de financiële consequenties voor de vereniging. Resumerend, voor €600,= huurverhoging per maand wordt het hoofdveld vervangen door kunstgras, voorzien van wedstrijdverlichting en de infrastructuur rondom het veld vernieuwd. Door middel van stemming spraken de leden unaniem hun steun uit voor het project.

  Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders akkoord gegeven voor de investering in de vereniging. Naar verwachting zal de gemeenteraad ook positief instemmen en kan in juli gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden. De nieuwe competitie spelen we op het nieuwe kunstgras, avond wedstrijden en trainingen met de nieuwste ledverlichting zullen een verrijking zijn!

   

  Namens het bestuur van SV Aarlanderveen,

  Geert Gruppen